Wat ik doe

Ik lever projectmanagement en advisering op het gebied van Vastgoedontwikkeling. Ik ben gespecialiseerd in woningbouwprojecten.
Daarbij wil ik graag de nadruk leggen op de ontwikkeling van projecten in de gebouwde omgeving en heeft de herontwikkeling van bestaand onroerend goed mijn bijzondere belangstelling.

Mijn diensten voegen waarde toe aan de projecten die ik voor mijn opdrachtgevers ontwikkel. Die opdrachtgevers zijn vooral woningcorporaties, daarnaast ook commerciële ontwikkelaars en non-profit instellingen.

Mijn opdrachtgevers hebben meer dan 100 jaar ervaring in de ontwikkeling en uitvoering van belangrijke woningbouwprojecten in de gebouwde omgeving. Mijn ervaring op dit werkterrein omvat op dit moment ruim 30 jaar. Ik gebruik die ervaring dan ook bij de ontwikkeling van een project vanaf de initiatieffase.

Naast deze ervaring beschik ik over de juiste competenties die noodzakelijk zijn bij de aanpak van projecten in de gebouwde omgeving. Betrokken en gemotiveerd, waar nodig creatief, met op het juiste moment enige relativering, met oog voor de belangen van de verschillende stakeholders en voldoende financieel bewustzijn. Gevoegd bij mijn communicatieve vaardigheden, maakt dat ik als projectmanager uw belangen goed kan behartigen.